Algemeen

Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen is een zgn. Anbi-instelling: Een Algemeen Nut Beogende Instelling. Het RISN-nummer van het Boerenbondsmuseum is 008727223.

Het Boerenbondsmuseum Gemert is gevestigd aan Pandelaar 106 te 5421 NJ Gemert. Raadpleeg onze contactgegevens hier.

Kamer van Koophandelnummer: 41090964

De samenstelling van het bestuur kunt u hier terugvinden.

Doelstelling Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen

 1. Het verzamelen, bewaren, behouden, beheren en onderzoeken van de materiële- en immateriële getuigenissen van onze voorouders om te laten zien hoe zij leefden en werkten in een Brabants dorp anno 1900. Dat doen wij door middel van de inrichting van gebouwen, welke zo authentiek mogelijk worden getoond, het uitoefenen van ambachten en het bewerken van het land
 2. Het beheren en instandhouden van een uitgebreide museumcollectie welke bestaat uit: gereedschappen, machines, kleding, foto's, et cetera et cetera
 3. Onze doelstellingen worden nagestreefd door vrijwilligers die volwaardig worden opgenomen en waarbij de sociale en maatschappelijke functie een belangrijke rol speelt.

Beloningsbeleid

Stichting Boerenbondsmuseum Pater van den Elsen heeft een betaalde kracht. Bestuursleden en overige vrijwilligers verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis.

Beleidsplan

Boerenbondsmuseum Gemert is een levend museum. Oude ambachten worden gedemonstreerd, het leven in een Brabants dorp anno 1900 wordt zoveel mogelijk in haar authentieke doen en laten, gebruikmakend van authentieke gereedschappen en machines, in authentieke kledij en in originele gebouwen of zeer getrouwe replica's van gebouwen getoond.

Vrijwilligers zijn actief in het onderhoud, restauratie, als ambachtsman of -vrouw of als gids. Het museum heeft op dit moment ruim 240 vrijwilligers waar een belangeloos beroep op wordt gedaan. Een winstoogmerk is afwezig. Batige exploitatiesaldi en andere extra inkomsten zijn van belang voor de verdere professionalisering en uitbreiding van het museum. Het museum streeft ernaar, zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn en via zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid haar doelstellingen te realiseren. Hoever wij hierin slagen is sterk afhankelijk van de te verkrijgen inkomsten. Het vrijwilligersbeleid, educatie, en de bewaking van de museale doelstellingen zijn momenteel de belangrijkste speerpunten van het beleid. De museale doelstellingen gelden zowel voor de gebouwen, het interieur en het exterieur.

In de planning zitten nog een flink aantal uitbreidingen (willekeurige volgorde):

 1. Boomzagerij (gerealiseerd in 2017)
 2. (dorps)schooltje (gerealiseerd in 2018)
 3. Pakhuis (hamermolen)
 4. Stroschuur
 5. Boomlier (gerealiseerd in 2017)
 6. Uitbreiding centrumgebouw
 7. Kuipenmakerij/ Radmakerij
 8. TBC lighuisje
 9. Handboogschietbaan
 10. Remise tram/ tramhalte
 11. Bierbrouwerij
 12. Daglonershuisje
 13. Brandweerhuisje

Realisatie van de doelstellingen

Om de doelstellingen van ons museum te kunnen verwezenlijken worden gelden gegenereerd uit:

 • entreegelden, excursies, evenementen, rondleidingen en de exploitatie van de Goede Moordenaar;
 • verkoop van eigen gemaakte producten; (zoals manden, smeed- en houtwerk, brood, jam en honing).
 • de exploitatie van een café, een centrumgebouw inclusief horeca
 • verhuur van ruimten;
 • het verkrijgen van overheidssubsidies;
 • het verkrijgen van schenkingen en legaten.

Reeds bereikte resultaten

Alle gebouwen binnen ons museum en de inrichtingen daarvan zijn in de afgelopen 33 jaar door onze eigen vrijwilligers gerealiseerd. Reeds jaren voor de officiële opening op 14 april 1990 zijn de eerste initiatieven voor het museum gezet. Op deze website vindt u daar een impressie van.

Financiële verantwoording

U vindt onze financiële verantwoording hier.