Café De Roskam

Het café of dorpsherberg was de ontmoetingsplaats voor voornamelijk mannen. Vooral ’s zondags, na de hoogmis, om onder genot van een potje bier of een glaasje jenever (‘snaëvel’) een kaartje te leggen, een partijtje biljart te spelen of om te ‘jensen’ (soort biljartspel waarbij de bal onder een beugel gestoten moest worden).

Dorpsherbergen dienden ook als clubhuis voor allerlei verenigingen, zoals bijvoorbeeld de gildes (de ‘skut’, zoals deze in Gemert worden genoemd). In Gemert zijn er op dit moment nog twee: Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde (Gruun Skut) en het Sint Jorisgilde (Rooi Skut), maar ook hand- en kruisboogverenigingen en weversgezelschappen. Vaak spaarden zij geld in de spaarkas, die tweemaal per jaar werd gelicht voor een maaltijd in de herberg op een ‘teerdag’, een feestdag van de vereniging. Wekelijks kwamen boeren ook in het café bijeen als de ‘korenbeurs’ werd gehouden om bijvoorbeeld graan en biggen te verhandelen.

In Gemert is vroeger daadwerkelijk een café De Roskam gevestigd geweest. De Roskam was destijds o.a. clubhuis van Gemerts tweede voetbalclub DVS (De Vroolijke Sportbroeders). Het café was een druk bezocht café, want de toenmalige uitbater had drie dochters waar het Gemerts mansvolk maar al te graag een biertje ging drinken.