Jaarexpositie Bernard van Dam

In het museum is op de eerste verdieping van de grote zaal de expositie ‘Bernard van Dam, een moderne Brabander van weleer’ te bezoeken. Deze tentoonstelling is helemaal gewijd aan het leven en werk van deze bekende Brabantse schrijver, tekenaar en journalist.

Bernard van Dam heeft een onvoorstelbare hoeveelheid artikelen, tekeningen en vrij werk geproduceerd; de publicatie ervan bevat ruim 3.000 pagina’s. Beduidend meer dus dan de Brabantse historie die in 1972 is gepubliceerd in het boek ‘Oud-Brabants Dorpsleven’. De afgelopen jaren is het werk van Bernard van Dam verzameld, gecategoriseerd en gedigitaliseerd.

In nauwe samenwerking met cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers heeft de stichting sinds maart 2020 het complete werk van Bernard van Dam aan iedereen vrij toegankelijk beschikbaar gesteld via haar website: www.bernardvandam.com. In maart 2020 heeft de Stichting Bernard van Dam (1881-1958) onder de titel “Brabants Dorpsleven” het volledig oeuvre van Bernard gepubliceerd.

Het werk van Bernard van Dam is voor de cultuurhistorie van Brabant erg belangrijk; de locatie voor de overzichtstentoonstelling is daarom heel toepasselijk. Veel materiaal uit het boek “Oud-Brabants dorpsleven” heeft als basis gediend voor de bouw en inrichting van het Boerenbondsmuseum. Bernard beschreef niet alleen hoe het vroeger was, hij was meer dan dat: een scherpzinnig beschrijver, een moderne man, die open stond voor vernieuwing, volop met zijn tijd meeging en zonder vrees voor autoriteit juist creativiteit en verbeeldingskracht inbracht. Met humor, die steeds zorgt voor een relativerende glimlach. Met een afgewogen oordeel over de verworvenheden en tekortkomingen van het verleden. Kortom, een geweldige observator die in het volle leven stond. Een leven dat zich tot ver buiten zijn geboorteplaats Eerde uitstrekte.

De tentoonstelling belicht de accenten uit het leven en werk van deze imposante Brabander en ook veel aspecten van de Brabantse cultuurhistorie.